lezingenprogramma 2017 - 2018  afdeling Haarlem
17 OKTOBER 2017
Egypte: Wie was Montuemhet ?
Spreker: Dr. J.M.F. Fritschy

20 FEBRUARI 2018
‘Waar een wiel is, is een weg'
Spreker: Dr. C.R. van Tilburg
14 NOVEMBER 2017
De Hurrietten,
van bijwoners tot machtig volk

Spreker: Prof. Dr. W. van Soldt
20 MAART 2018
De Nieuwerijks necropool in Sakkara:
een overzicht van 40 jaar
Nederlandse opgravingen

Spreker: MSc. Vincent Oeters
16 JANUARI 2018
Een profeet in Babylon over de
‘sterke slaande god’ in 133 v. Chr.

Spreker: Prof. Dr. R.J. van der Spek

Gewijzigde dag en locatie
24 APRIL 2018
Egypte: Maät als ethisch richtsnoer
Spreker: Drs. E.C. Rooker