lezingenprogramma 2016 - 2017  afdeling Haarlem
25 OKTOBER 2016
Egypte: Het graf van Tatia in Sakkara
Spreker: MSc. Vincent Oeters

28 FEBRUARI 2017
Een schotel uit Qumran
Spreker: Dr. D. Couprie
15 NOVEMBER 2016
Neo-Assyrische reliƫfs in het
Rijksmuseum van Oudheden

Spreker: Dr. Lucas Petit
21 MAART 2017
De zondvloed ter discussie
Spreker: Drs. Th Krispijn
25 JANUARI 2017
De talen van Anatoliƫ
en de taal van Troje

Spreker: Hr. Kloekhorst

Gewijzigde dag en locatie
18 APRIL 2017
Egypte: Architectonische elementen
in de Oudegyptische (antropomorfe)
sarcofagen en mummiekisten

Spreker: Dr. R. Van Walsem